مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو بهارستان
جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۰۶/۲۶)
Friday , (2021/9/17)
سرویس های میز خدمت

نظر سنجی خدمات اداری (حضوری)

فرم نظرسنجی خدمات اداری
1 - نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام كار*
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 - نحوه اطلاع رسانی درباره مدارك مورد نیاز برای ارائه خدمت*
------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 - نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه*
------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 - امكانات رفاهی و فضای ارائه خدمت*
------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 - انجام كار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی*
------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 - به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شكایات- نظرات و پیشنهادهای شما*
------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 - راهنمایی و پاسخگویی كاركنان و پی‌گیری وضعیت درخواست‌ها*
------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 - دقت كارمند در انجام كار به گونه ای كه نیاز به دوباره كاری نباشد*
------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 - تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت*
------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 - میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت*
------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 - نظم- ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امكانات برای دریافت خدمت*
------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 - دریافت یكباره مدارك و اطلاعات به صورت الكترونیكی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه*
------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 - ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تكراری (نظیركپی شناسنامه- كارت ملی و...) به بخشهای مختلف*
------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 - احساس رضایت از خدمت دریافت شده*
------------------------------------------------------------------------------------------------------
آدرس: شهرستان بهارستان نسیم شهر میدان هفت تیر خیابان شورا شهرک مهر
تلفن : 02156774399 نمابر : 02156774532
کدپستی : 3766188941 
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.1)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir