مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو بهارستان
شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۰۹/۰۶)
Saturday , (2021/11/27)
سرویس های میز خدمت

Image
نظر سنجی خدمات اداری (حضوری)

کد 1

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

Image
معرفی رشته های هنرستان های منطقه بهارستان 2 سال تحصیلی 1401

کد 2

حداقل زمان لازم: 1 روز

حداکثر زمان لازم: 1 روز

آدرس: شهرستان بهارستان نسیم شهر میدان هفت تیر خیابان شورا شهرک مهر
تلفن : 02156774399 نمابر : 02156774532
کدپستی : 3766188941 
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.1)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir